Servei d'Assistència Tècnica (SAT)

En cas d’avaria o manteniment de qualsevol dels productes que comercialitzem, Iniciaserveis® li garanteix un servei tècnic ràpid i eficient. Si cal, en funció de l’aparell a reparar, li podríem facilitar les peces de recanvi. Els SAT estan regulats pel Reial Decret 58/1988, del 29 de gener (BOE núm 29, del 3 de febrer de 1988).

TELÈFONS DE CONTACTE:

SAT INICIASERVEIS
GIRONA

(+34) 687 41 62 07

SAT INICIASERVEIS
RATIONAL

(+34) 646 76 23 00

SAT INICIASERVEIS
TARRAGONA

(+34) 629 70 51 40