SAT

Servei d’Assistència Tècnica (SAT)

sat P
En cas d’avaria o manteniment de qualsevol dels productes que comercialitzem, Iniciaserveis li garanteix un servei tècnic ràpid i eficient.
Si cal, en funció de l’aparell a reparar, li podríem facilitar les peces de recanvi.
Els SAT estan regulats pel Reial Decret 58/1988 , del 29 de gener ( BOE núm 29 , del 3 de febrer de 1988).

TELEFONS DE CONTACTE:

SAT INICIASERVEIS GIRONA: 687416207
SAT INICIASERVEIS BARCELONA: 931618005
SAT INICIASERVEIS TARRAGONA: 629705140
SAT INICIASERVEIS RATIONAL: 646762300